Eszkola

Ciążenie i grawitacja - tablica wzorów

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Prawo powszechnego ciążenia \(F_g=G\frac{m_1\cdot m_2}{r^2}\)
Siła grawitacji w przybliżeniu pola jednorodnego \(Q=g\cdot m\)
Natężenie pola grawitacyjnego \(\gamma=\frac{F_g}{m_p}\)
Energia potencjalna grawitacji \(E_p=G\frac{m_1\cdot m_2}{r}\)
Trzecie prawo Keplera \(T_1^2\cdot r_2^3=T_2^2\cdot r_1^3\)
Praca przeciwko sile grawitacji \(W=m\cdot g\cdot \Delta h\)
Zasięg rzutu ukośnego \(Z=\frac{v_0^2}{g}\cdot sin(2\alpha)\)
Wysokość maksymalna w rzucie ukośnym \(h_{max}=\frac{v_0^2}{2g}sin^2(\alpha)\)
Prędkość ciała w spadku swobodnym \(v(t)=g\cdot t\)
Wysokość ciała w spadku swobodnym \(y(t)=y_0-v_0\cdot t - \frac{gt^2}{2}\)

 

Oznaczenia symboli:

\(F_g, Q\) oznaczają wartość siły grawitacji,
\(G\) jest stałą grawitacyjną,
\(m\) jest masą ciała, przy czym dolny indeks \(_p\) mówi o ciele próbnym,
\(g\) jest przyspieszeniem grawitacyjnym,
\(\gamma\) jest natężeniem pola grawitacyjnego,
\(r\) jest odległością między ciałami oddziałującymi grawitacyjnie,
\(T\) jest okresem obiegu ciała masy centralnej,
\(v\) jest prędkością ciała,
\(t\) oznacza czas oddziaływania,
\(y,h\) oznaczają położenie na osi równoległej do siły grawitacji,
\(\alpha\) jest kątem wyrzutu w rzucie ukośnym.

Indeksy dolne służą numeracji ciał, przy czym indeks \(_0\) odnosi się do początkowej wartości danej zmiennej.

Opinie - Ciążenie i grawitacja - tablica wzorów

5-2 =