Eszkola

Ciecze i gazy - tablica wzorów

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Ciśnienie \(p=\frac{F}{S}\)
Siła wyporu \(F_w=\rho_{ciecz}\cdot g \cdot V_w\)
Parcie \(F_p=p\cdot S\)
Warunek pływania \(\rho_{ciało}<\rho_{ciecz}\)
Przemiana izotermiczna \(T=const., p\cdot V=const.\)
Przemiana izobaryczna \(p=const., \frac{V}{T}=const.\)
Przemiana izochoryczna \(V=const., \frac{p}{T}=const.\)

 

Symbole niewyjaśnione w tabeli:

\(F\) - siła, przy czym \(F_w, F_p\) to odpowiednio siły wyporu i parcia,
\(S\) - powierzchnia działania siły,
\(\rho\) - jest gęstością indeksowanego obiektu,
\(V\) - jest objętością, przy czym \(V_w\) jest objętością wypartej przez ciało cieczy,
\(T\) - jest temperaturą

Opinie - Ciecze i gazy - tablica wzorów

4+6 =