Eszkola

Termodynamika - tablica wzorów

Przydatne kalkulatory i narzędzia

I zasada termodynamiki \(\Delta U = Q_+ -W\)
II zasada termodynamiki \(\Delta S\geq 0\)
Przemiana izotermiczna \(pV=const, T= const\)
Przemiana izobaryczna \(\frac{V}{T}=const, p=const\)
Przemiana izochoryczna \(\frac{p}{T}=const, V=const\)
Ekwipartycja energii \(E_{ki}=\frac{1}{2}kT\)
Energia wewnętrzna \(U=\frac{1}{2}NikT\)
Równanie stanu gazu \(pV=NkT\)
Sprawność silnika cieplnego \(\eta=\frac{Q_+-Q_-}{Q_+}\)

Użyte symbole oznaczają:

\(U\) - energię wewnętrzną,
\(S\) - entropię,
\(p\) - ciśnienie,
\(V\)-objętość,
\(T\) - temperaturę,
\(Q_+\) - ciepło dostarczone,
\(Q_-\) - ciepło oddane chłodnicy,
\(i\) - ilość stopni swobody,
\(E_{ki}\) - energię kinetyczną na stopień swobody,
\(N\) - liczbę cząstek.

Opinie - Termodynamika - tablica wzorów

9-2 =