Eszkola

Optyka - tablica wzorów

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Równanie soczewki \(\frac{1}{f}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\)
Ogniskowa zwierciadła kulistego \(f=\frac{R}{2}\)
Powiększenie \(p=|\frac{y}{x}|\)
Prawo załamania \(\frac{sin(\alpha)}{sin(\beta}=\frac{n_2}{n_1}\)
Zdolność skupiająca \(Z=\frac{1}{f}\)
Kąt graniczny \(\alpha_{gr}=arcsin{\frac{n_2}{n_1}}\)

 

Użyte symbole oznaczają:

\(f\) - ogniskową,
\(x,y\) - odległości obiektu i obrazu od soczewki/zwierciadła,
\(R\) - promień krzywizny zwierciadła,
\(\alpha, \beta\) - kąty padania i załamania,
\(n_1,n_2\) - współczynniki załamania w ośrodkach,
\(Z\) - zdolność skupiającą.

Opinie - Optyka - tablica wzorów

6-1 =