Eszkola

Elektromagnetyzm - tablica wzorów

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Siła elektrodynamiczna \(F=I\cdot l\cdot B\cdot sin(\angle(\overrightarrow{l},\overrightarrow{B}))\)
Siła Lorentza \(F=q\cdot v\cdot B\cdot sin(\angle(\overrightarrow{v},\overrightarrow{B}))\)
Prawo Ampere'a dla przewodnika \(B=\frac{\mu I}{2\pi r}\)
Strumień pola magnetycznego \(\phi=B\cdot S \cdot cos(\angle(\overrightarrow{B},\overrightarrow{S}))\)
Prawo Faraday'a \(\epsilon=-\frac{\Delta \phi}{\Delta t}\)
Samoindukcja \(\epsilon=- L\frac{\Delta I}{\Delta t}\)
Przekładnia transformatora \(\frac{n_1}{n_2}=\frac{U_1}{U_2}=\frac{I_2}{I_1}\)
Indukcja pola wewnątrz pętli \(B=\frac{\mu I}{2 r}\)

Użyte symbole oznaczają:

\(I\) - natężenie prądu,
\(l\) - długość przewodnika,
\(B\) - indukcję pola,
\(\angle\) - kąt między wektorami podanymi w nawiasach,
\(q\) - wartość ładunku elektrycznego,
\(v\) - prędkość ruchu ładunku,
\(\mu\) - przenikalność magnetyczną ośrodka,
\(r\) - odległość od punktu do przewodnika,
\(S\) - pole powierzchni,
\(\epsilon\) - siłę elektromotoryczną,
\(U\) - napięcie,
\(n\) - liczbę zwojów.

Opinie - Elektromagnetyzm - tablica wzorów

6+2 =