Eszkola

Prawo Ampere'a co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Prawo Ampere'a wyraża zależność między przepływającym prądem a indukowanym polem magnetycznym przez ten prąd. W zmodyfikowanej przez Maxwella postaci jest jednym z równań, które są filarem elektrodynamiki - równań Maxwella.

W oryginalnej postaci przedstawiane jest jako całka krzywoliniowa wektora indukcji \(\overrightarrow{B}\) po krzywej zamkniętej \(\overrightarrow{dl}\) mająca wartość natężenia prądu \(I\) pomnożonego przez współczynnik przenikalności magnetycznej \(\mu\):

\(\oint \overrightarrow{B}\cdot\overrightarrow{dl}=\mu\cdot I\)

Nie jest konieczna jednak znajomość rachunku całkowego, by móc korzystać z omawianej reguły. Istotną zależność z niej wynikającą przedstawiono poniżej. Indukcja pola magnetycznego wokół nieskończonego przewodnika z prądem jest zależna od odległości od tego przewodnika \(l\) oraz natężenia prądu w przewodniku:

\(B=\frac{\mu I}{2\pi r}\)

Zwrot wektora indukcji można określić korzystając z prawej dłoni. Ustawiając dłoń tak, że kciuk wskazuje kierunek przepływu prądu, należy zgiąć pozostałe palce do środka. Będą one wskazywać zwrot wektora indukcji.

 

Prawo Ampere'a Wasze opinie

8+1 =

Oprócz prawo ampere'a może Ci się przydać