Eszkola

Momenty bezwładności brył

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Bryła Moment bezwładności \([kg\cdot m^2]\)
Walec \(I=\frac{1}{2}mr^2\)
Kula \(I=\frac{2}{5}mr^2\)
Sfera \(I=\frac{2}{3}mr^2\)
Sześcian \(I=\frac{1}{6}ma^2\)
Cienki pręt \(I=\frac{1}{12}ml^2\)
Cienki dysk \(I=\frac{1}{2}mr^2\)
Rura \(I=\frac{1}{2}m(r_1^2+r_2^2)\)

Użyte symbole oznaczają:

\(m\) - masa bryły,
\(r\) - promień bryły, przy czym indeksy dolne 1 oraz 2 oznaczają odpowiednio promień wewnętrzny i zewnętrzny,
\(l,a\) - długość krawędzi;

Przedstawione momenty bezwładności figur podane są względem osi przechodzącej przez środek figury. W przypadku walca, sześcianu, dysku i rury są one prostopadłe do podstawy, a w przypadku pręta chodzi o oś prostopadłą do jego powierzchni bocznej.

Opinie - Momenty bezwładności brył

7+8 =

Może Ci się przydać: