Eszkola

Moment bezwładności obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie:

Oblicz moment bezwładności kuli o masie \(15[kg]\) i promieniu \(10[cm]\).

Dane:

\(r=10[cm]=0.1[m]\) - promień kuli

\(m=15[kg]\) - masa kuli

\(I=?\) - moment bezwładności

Rozwiązanie:

Moment bezwładności kuli dany jest wyrażeniem \(I=\frac{2}{5}mr^2\)

Podstawiając dane zadania:

\(I=\frac{2}{5}\cdot15\cdot(0.1)^2=0.06[kg\cdot m^2]\)

Jak obliczyć moment bezwładności - wyniki

6+9 =