Eszkola

Wzór na moment bezwładności punktu materialnego wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na moment bezwładności punktu materialnego ma postać:

\(I = m r^2\)

Wyjaśnienie symboli:

\(I\) - moment bezwładności punktu materialnego \([kg \cdot m^2]\)

\(r\) - odległość punktu ciała od osi obrotu \([m]\)

\(m\) - masa punktu ciała \([kg]\)

Moment bezwladności punktu materialnego jest to iloczyn masy tego punktu \(m\) i kwadratu odległości od osi obrotu \(r^2\). Natomiast moment bezwładności ciała skladającego się z dowolnej liczby punktów materialnych \(n\) jest sumą momentów bezwładności wszystkich punktów względem osi obrotu (\(I = \sum_{i=1}^{n} m_ir_i^2\)).

Twierdzenie Steinera

Jednostki:

\(kg\) - kilogram

\(m\) - metr

Wzór na moment bezwładności punktu materialnego - jak stosować w praktyce?

6-4 =