Eszkola

Twierdzenie Steinera wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Moment bezwładności I względem dowolnej osi jest związany z momentem bezwładności I0 względem dowolnej osi przechodzącej przez środek masy i równoległej do osi danej następującą zależnością:

\(I = I_0 + md^2\)

Wyjaśnienie symboli:

\(I\) - szukany moment bezwładności \([kg \cdot m^2]\)

\(I_0\) - moment bezwładności względem osi przechodzącej przez środek masy \([kg \cdot m^2]\)

\(m\) - całkowita masa bryły \([kg]\)

\(d\) - odległość między osiami \([m]\)

Jednostki:

\(kg\) - kilogram

\(m\) - metr

Wzór na moment bezwładności punktu materialnego

Twierdzenie Steinera - jak stosować w praktyce?

7-3 =