Eszkola

Moment pędu wzór

Wzór na moment pędu punktu materialnego o masie m poruszającego się z prędkością v względem osi obrotu odległej o r ma postać:

\(L = rmv\)

Dla bryły o momencie bezwładności I obracającej się wokół ustalonej osi z prędkością kątową ω wzór na moment pędu ma postać:

\(L = I ω\)

Wyjaśnienie symboli:

\(L\) - moment pędu \([ m \cdot kg \cdot \dfrac{m}{s} = kg \cdot \dfrac{m^2}{s}]\)

\(r\) - promień wodzący \([m]\)

\(v\) - prędkość \([\dfrac{m}{s}]\)

\(m\) - masa ciała \([kg]\)

\(ω\) - prędkość kątowa \([\dfrac{rad}{s} \: \text{lub} \: \dfrac{1}{s}]\)

\(I\) - moment bezwładności bryły \([kg \cdot m^2]\)

Jednostki:

\(m\) - metr

\(kg\) - kilogram

\(s\) - sekunda

\(rad\) - radian

Wzór na pęd

Moment pędu - jak stosować w praktyce?

6-4 =