Eszkola

Radian wzór

Radian jest jendostką miary łukowej kąta płaskiego. Radianem nazywa się miarę kąta środkowego opartego na łuku o długości równej promieniowi okręgu.

\(1 \: \text{radian} = \dfrac{180^o}{\pi} \approx 57,2957795131 \approx  57^o17^{'}45^{''}\)


Przykłady:

Kąt o mierze łukowej 60° ma miarę wyrażoną w radianach równą:

\(\pi = 3,14159 26535 ...  \approx 3,14\)

\(60^o \cdot \dfrac{\pi \: \text{rad}}{180^o} = 60^o \cdot \dfrac{3,14 \: \text{rad}}{180^o} \approx 1,047 \: \text{rad}\)

Kąt o mierze łukowej \(\dfrac{\pi}{2}\) rad ma miarę w stopniach równą:

\(\dfrac{\pi}{2} \: \text{rad} \cdot \dfrac{180^o}{\pi \: \text{rad}} = \dfrac{3,14}{2} \: \text{rad}\cdot \dfrac{180^o}{3,14 \: \text{rad}} = 90^o\)

Radian - jak stosować w praktyce?

4+9 =