Eszkola

Wzór na przyspieszenie w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym opóźnionym wzór

Wzór na przyspieszenie w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowy opóźnionym ma postać:

\(a = \dfrac{\Delta V}{\Delta t}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a\) - przyspieszenie w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym opóźnionym \([ \dfrac{m}{s^2}]\)

\(\Delta V\) - przyrost prędkości \([\dfrac{m}{s}]\)

\(\Delta t\) - przyrost czasu \([s]\)


Jednostki:

\(s\) - sekunda

\(m\) - metr


Wzór na drogę w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym opóźniony

Wzór na prędkość liniową w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym opóźnionym

Wzór na prędkość średnią w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowy opóźnionym

Wzór na przyspieszenie w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym opóźnionym - jak stosować w praktyce?

8+4 =