Eszkola

Pierwsza prędkość kosmiczna wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Pierwsza prędkość kosmiczna to najmniejsza prędkość jaką trzeba nadać ciału względem przyciągającego je ciała niebieskiego aby ciało to poruszało się po zamkniętej orbicie, czyli aby stało się satelitą ciała niebieskiego (np. planety).

Wartość I energii kosmicznej dla Ziemi wynosi: \(v = 7,91 \dfrac{km}{s}\)

Wzór na pierwszą prędkość kosmiczną ma postać:

\(v_I = \sqrt{\dfrac{GM}{R}}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(v_I\) - pierwsza prędkość kosmiczna

\(\left[ \sqrt{\dfrac{\dfrac{N \cdot m^2}{kg^2}\cdot kg}{m}} = \dfrac{N \cdot m^2}{kg \cdot m} = \dfrac{N \cdot m}{kg} = \dfrac{kg \cdot m}{s^2} \cdot \dfrac{m}{kg} = \dfrac{m}{s}\right]\) lub \([\dfrac{km}{s}]\)

\(G\) - stała grawitacji \(G = 6,6732 \cdot 10^{-11} \dfrac{ N \cdot m^2}{kg^2}\)

\(M\) - masa ciała niebieskiego \([kg]\)

\(R\) - promień ciała niebieskiego \([m]\) lub \([km]\)


Druga prędkość kosmiczna

Trzecia prędkość kosmiczna

Pierwsza prędkość kosmiczna - jak stosować w praktyce?

7-2 =