Eszkola

Wzór na energię wiązania jądra wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na energię wiązania jądra ma postać:

\(E = \Delta m c^2\)

Wyjaśnienie symboli:

\(E\) - energia wiązania jądra \([\dfrac{kg \cdot m^2}{s^2} = J]\)

\(\Delta m\) - niedobór masy (deficyt masy, defekt masy) \([kg]\)

\(c\) - prędkość światła \(c = 3 \cdot 10^8 \dfrac{m}{s}\)


Jednostki:

\(kg\) - kilogram

\(s\) - sekunda

\(J\) - dżul


Wzór na niedobór masy (deficyt masy, defekt masy)

Wzór na energię wiązania jądra - jak stosować w praktyce?

7-2 =