Eszkola

Reakcje jądrowe co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Przemiany jąder atomowych wynikające z oddziaływań z jąder z jądrami, fotonami czy cząstkami elementarnymi są nazywane reakcjami jądrowymi.

Reakcje jądrowe dzielą się na: reakcje syntezy - gdzie lżejsze jądra łączą się w cięższe oraz reakcje rozpadu - gdzie cięższe jądra ulegają rozpadowi na lżejsze.

Reakcja syntezy jądrowej zachodzi na Słońcu, co jest jego źródłem energii. Tam jądra wodoru (protony) łączą się w hel. Nukleosyntezą nazywane jest łączenie się nukleonów lub nukleonów z jądrami, przez co powstają nowe jądra. W ten sposób powstały po Wielkim Wybuchu jądra pierwiastków. Pierwszym powstałym tak jądrem we Wszechświecie było jądro deuteru (jądro wodoru to sam proton, więc nie wymagało to reakcji). Deuter powstał jako synteza protonu i neutronu:

\(^1_1p + ^1_0n \to ^2_1 D\)

ponadto wydzieliła się energia.

Przykładem reakcji rozpadu może być rozpad alfa, gdzie z jądra odłącza się cząstka alfa (jądro helu). Poniżej przedstawiono przykład takiej reakcji.
\(^{226} _{88} Ra \to ^{222} _{86} Rn + ^4 _2 \alpha \)

Na reakcji rozszczepienia jądra opiera się działanie bomby atomowej. Tam ciężkie jądro, pobudzone neutronem rozpada się na dwa lżejsze, w wyniku czego uwalniana jest duża energia.

 

Reakcje jądrowe Wasze opinie

8-4 =