Eszkola

Siła dośrodkowa co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Siła dośrodkowa - to siła powodująca zmianę kierunku ruch obiektu. Jest ona zawsze prostopadła do kierunku poruszania się obiektu. Najczęściej rozpatrując siłę dośrodkową mówi się o ruchu obrotowym i o sile, która nie pozwala poruszać się obiektom po linii prostej powodując zakrzywienie ruchu i w efekcie ruch obrotowy. Kierunek wektora siły jest prostopadły do wektora prędkości obiektu. Upraszczając można powiedzieć, że siła dośrodkowa to rzeczywista siła, która powoduje ruch obiektu po okręgu.

Siła dośrodkowa

Aby obliczyć wartość siły dośrodkowej należy skorzystać z wzoru:

\(F_d=m\cdot \dfrac{v^2}{R}\)   lub   \(F_d=m\cdot \omega \cdot R\)

gdzie:

\(F_d\) – siła dośrodkowa [N],

\(m\)masa obiektu [kg],

\(v\) – prędkość obiektu poruszającego się po okręgu\(\left [ \dfrac{m}{s} \right ]\),

\(R\) – promień okręgu [m],

\(\omega\)prędkość kątowa \(\left [ \dfrac{1}{s} \right ]\).

Siła dośrodkowa i siła odśrodkowa to pojęcia wyjaśniające to samo zdarzenie. Jednak teza, że są to te same siły tylko przeciwnie skierowane jest zbyt dużym uproszczeniem, są to dwie różne siły, na które wpływają różne składowe. Siła dośrodkowa jest opisywana w układzie odniesienia, w którym obserwator stoi obok i widzi ruch po okręgu. Często nie rozumie się zasady działania siły dośrodkowej, przytaczane przykłady o kręcącej się karuzeli, czy samochodzie w zakręcie utwierdzają nas o tym, że istnieje siła odśrodkowa, ale nie wiemy, czym jest siła dośrodkowa. Wyjaśnienie tej zagadki fizycznej jest banalnie proste. Siła dośrodkowa jest to siła, która powoduje, że jak jesteśmy w karuzeli i się kręcimy to nie wypadamy z niej, lub gdy skręcamy samochodem to pozostajemy w nim a nie wpadamy do rowu. W wymienionych przypadkach jest to siła naprężenia łańcuchów w karuzeli lub siła powodująca przyczepność samochodu do podłoża. Siłą dośrodkową jest to, co przeciwdziała wypadaniu z ruchu po okręgu. Gdy będąc w zakręcie czujemy jak działa siła odśrodkowa pamiętajmy, że dokładnie taka sama siła dośrodkowa działa na nas, bo przecież nie wypadamy z tego zakrętu. Obie siły zarówno dośrodkowa i odśrodkowa mają dokładnie ten sam wzór tylko są skierowane w inną stronę. Fizycznie naprężenia materiału, jakie powodują trzymanie nas w fotelu samochodu łatwiej było ustalić na zasadzie siły dośrodkowej niż opisywać na zasadzie siły odśrodkowej. Między innymi z tego powodu siłę dośrodkowa nazywa się siłą rzeczywistą a siłę odśrodkową nazywa się siłą pozorną.

Siła dośrodkowa Wasze opinie

1×3 =

Oprócz siła dośrodkowa może Ci się przydać