Eszkola

Siła odśrodkowa co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Siła odśrodkowa jest to siła, jaką odczuwamy siedząc w samochodzie, który skręca, lub w kręcącej się karuzeli. Właśnie ta siła chce tak jakby nas wyrzucić z karuzeli czy samochodu. Jest skierowana zawsze prostopadle do wektora prędkości obiektu (kierunku poruszania się obiektu).

Siła odśrodkowaSiła odśrodkowa ma dokładnie taki sam wzór jak siła dośrodkowa i liczy się ją z tego samego wzoru:

\(F_d=m\cdot \dfrac{v^2}{R}\)   lub   \(F_d=m\cdot \omega^2 \cdot R\)

gdzie:

\(F_d\) – siła dośrodkowa [N],

\(m\)masa obiektu [kg],

\(v\) – prędkość obiektu poruszającego się po okręgu\(\left [ \dfrac{m}{s} \right ]\),

\(R\) – promień okręgu [m],

\(\omega\)prędkość kątowa \(\left [ \dfrac{1}{s} \right ]\).

 

Geometrycznie siły odśrodkowa i dośrodkowa mają te samą wartości, kierunek, punkt przyłożenia, ale przeciwny zwrot. Siła odśrodkowa jest rodzajem siły bezwładności i powodowana jest ruchem układu odniesienia. Nie jest to siła rzeczywista. Siłę odśrodkową nazywa się siłą pozorną, bo jest ona wynikiem ruchu układu a nie wynikiem działania konkretnej siły. Ogólnie mówiąc, w momencie gdy samochód skręca i czujemy działanie siły odśrodkowej to tak naprawdę, chodzi o to, że nasze ciało miało pewną prędkość skierowaną zgodnie z kierunkiem jazdy i w momencie wchodzenia w zakręt samochód chce zmienić kierunek tej prędkości i to jest odczuwane jako siła odśrodkowa. Jesteśmy wpychani w bok fotela, bo nasze ciało chciało poruszać się po linii prostej a samochód skręca. Z tych powodów często mówi się, że siła odśrodkowa jest siłą napięcia materiału (fotel w samochodzie), czy siłą wiązań sznurka gdy mając przedmiot zawieszony na sznurku wprowadzamy go w ruch wirowy (kręcimy piłeczką na sznurku) to właśnie wytrzymałość linki zatrzymuje obiekt od wypadnięcia.

Siła odśrodkowa Wasze opinie

6×7 =

Oprócz siła odśrodkowa może Ci się przydać