Eszkola

Ruch obrotowy Ziemi - konsekwencje

Ruch obrotowy Ziemi jest to ruch, jaki wykonuje planeta wokół własnej osi z zachodu na wschód. Czas pełnego obrotu wynosi 24 godziny. 
Prędkość liniowa obrotu, czyli odległość pokonywana przez punkt na powierzchni Ziemi w jednostce czasu. Im bliżej biegunów, tym ten czas jest krótszy (z powodu krótszych równoleżników). Na biegunie wynosi on 0 km/h, a w okolicach równika około 1667 km/h. Dla szerokości geograficznych, w których leży Polska wynosi on około 1000 km/h. 
Prędkość kątowa, to kąt jaki zakreśla dany punkt na powierzchni Ziemi w jednostce czasu. Jest ona stała dla całej kuli ziemskiej i wynosi 360ͦ/ 24 h. 

Konsekwencje ruchu obrotowego Ziemi:
- występowanie dnia i nocy - na półkuli która jest oświetlona panuje dzień, a w tym samym czasie druga półkula jest nieoświetlona i jest tam noc,
- spłaszczenie Ziemi przy biegunach -  około 21 km, co powoduje że Ziemia nie jest kulą,
- występowanie siły Coriolisa – powoduje ona zmianę kierunku poruszania się ciał, na półkuli północnej w prawo, na półkuli południowej w lewo
 

Ruch obrotowy Ziemi Wasze opinie

6-3 =

Oprócz ruch obrotowy ziemi może Ci się przydać