Eszkola

Wzór na energię kinetyczną w ruchu obrotowym wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na energię kinetyczną w ruchu obrotowym ma postać ma postać:

\(E_{obr} = \frac{I\omega^2}{2}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(E_{obr}\) - energia kinetyczna w ruchu obrotowym

\(\omega\) - prędkość kątowa

\(I\) - moment bezwładności bryły względem osi obrotu


Wzór na energię kinetyczną w ruchu postępowym

Wzór na energię kinetyczną w ruchu obrotowym - jak stosować w praktyce?

5-2 =