Eszkola

Ciśnienie obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Oblicz ciśnienie, jakie wywiera na podłoże skrzynia o masie \(12[kg]\), której podstawą jest prostokąt o wymiarach \(2x3[m]\).

Dane:

\(m=12[kg]\) - masa skrzyni

\(S=2\cdot 3 = 6[m^2]\) - powierzchnia dna skrzyni

\(p=?\) - ciśnienie wywierane na podłoże

Rozwiązanie:

\(p=\frac{F}{S}\) - ciśnienie to iloraz siły i powierzchni, na którą naciska

\(F=m\cdot g\) - siła ciężkości skrzyni naciskająca na podłożę, podstawiając to do wzoru na ciśnienie otrzymamy:

\(p=\frac{m\cdot g}{S}\)

\(p=\frac{ 12 \cdot 9.81}{6}\)

\(p=19.62 [N]\)

Jak obliczyć ciśnienie - wyniki

5×7 =
  • J Julia..._j 10.10.2022

    120N

Może Ci się przydać: