Eszkola

Obraz w zwierciadle obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie:

Obraz przedmiotu oddalonego od zwierciadła kulistego o \(10[cm]\) powstał w odległości \(20[cm]\) od zwierciadła. Oblicz powiększenie obrazu.

Dane:

\(x=10[cm]\)- odległość przedmiotu od zwierciadła

\(y=20[cm]\) - odległość obrazu od zwierciadła

\(p=?\) - powiększenie

Rozwiązanie:

Powiększenie obrazu jest stosunkiem wysokości otrzymanego obrazu do obrazu rzeczywistego. Wysokości obrazów są proporcjonalne do ich odległości od zwierciadła, stąd powiększenie można określić bazując na samych odległościach. I tak:

\(p=\frac{|y|}{|x|}\)

Podstawiając dane otrzymamy:

\(p=\frac{20}{10}=2\)

Jak obliczyć obraz w zwierciadle - wyniki

5×6 =

Może Ci się przydać: