Eszkola

Liczby pierwsze - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Liczba pierwsza to liczba naturalna posiadająca tylko i wyłącznie dwa dzielniki – samą siebie oraz liczbę 1.

Przykłady liczb pierwszych

\(2;3;5;7;11;13;17;19;23;29;31;37;41;43;47;53;59;61;67;\cdots \)

Wszystkich liczb pierwszych jest nieskończenie wiele. Jest wiele teorii na temat tych liczb, dość prosty do zrozumienia zbór liczb pierwszych do dziś matematykom sprawia problemy. Za wzór na liczby pierwsze istnieje bardzo duża nagroda. W dzisiejszych czasach liczby pierwsze używane są do szyfrowania i kodowania informacji.

Jedynym sposobem sprawdzenia czy podana liczba jest liczbą pierwszą, jest podzielenie tej liczby przez wszystkie liczby naturalne mniejsze od niej, jeśli którekolwiek z dzieleń jest bez reszty to dana liczba nie jest liczbą pierwszą.

Liczby pierwsze Wasze opinie

7×2 =