Eszkola

Rozkład liczby na czynniki pierwsze – Zadanie 1 obliczenia


Rozłóż na czynniki:

a) 64     b) 210     c) 1155

Rozwiązanie zadania polega na dzieleniu bez reszty podanej liczby, aż do momentu, gdy zostanie liczba 1. Trudnością jest wiedza, przez jakie liczby trzeba podzielić, bardzo przydatna jest znajomość zasad podzielności.

Rozwiązanie

a)
\(\left.\begin{matrix}
64\\
32\\
16\\
8\\
4\\
2\\
\end{matrix}\right|
\begin{matrix}
2\\
2\\
2\\
2\\
2\\
2\\
\end{matrix}\)


Odpowiedź: \(62=2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2 \)

b)
\(\left.\begin{matrix}
210\\
105\\
21\\
3\\
1\\
\end{matrix}\right|
\begin{matrix}
2\\
5\\
7\\
3\\
\\
\end{matrix}\)


Odpowiedź: \(210=2\cdot 5\cdot 7\cdot 3\)

c)
\(\left.\begin{matrix}
1155\\
105\\
21\\
7\\
1\\
\end{matrix}\right|
\begin{matrix}
11\\
5\\
3\\
7\\
\\
\end{matrix}\)


Odpowiedź: \(1155=11\cdot 5\cdot 3\cdot 7\) 

Jak obliczyć rozkład liczby na czynniki pierwsze – zadanie 1 - wyniki

4×5 =