Eszkola

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych – Zadanie 1 obliczenia

Oblicz wartość wyrażenia

a) \(0,741+0,517\)

b) \(0,774-0,359\)

c) \(0,76-0,031\)

d) \(0,238-0,12\)

e) \(0,51347-0,4362082\)

Rozwiązanie

a)
\(0,741+0,517\)

\(\underline{
\begin{matrix}
& 0,741 \\
+ & 0,517
\end{matrix}}\)

\(\begin{matrix} 
= & 1,258
\end{matrix}\)


b)
\(0,774-0,359\)

\(\underline{
\begin{matrix}
& 0,774 \\
- & 0,359
\end{matrix}}\)

\(\begin{matrix} 
= & 0,415
\end{matrix}\)


c)
\(0,76-0,031\)

\(\underline{
\begin{matrix}
& 0,760 \\
- & 0,031
\end{matrix}}\)

\(\begin{matrix}
= & 0,729
\end{matrix}\)


d)
\(0,238-0,12\)

\(\underline{
\begin{matrix}
& 0,238 \\
- & 0,120
\end{matrix}}\)

\(\begin{matrix}
= & 0,118
\end{matrix}\)


e)
\(0,51347-0,4362082\)

\(\underline{
\begin{matrix}
& 0,5134700 \\
- & 0,4362082
\end{matrix}}\)

\(\begin{matrix}
= & 0,0872618
\end{matrix}\)


Jak obliczyć dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych – zadanie 1 - wyniki

7×6 =