Eszkola

Wartość bezwzględna (moduł) – Zadanie 1 obliczenia

Oblicz wartość bezwzględną z następujących liczb:

a) \(|3|\)     b) \(|-5|\)     c) \(|220|\)     d) \(|-0,2|\)

Rozwiązanie

a)
\(|3|=3\)

Odpowiedź: Szukana liczba to 3.

b)
\(|-5|=5\)

Odpowiedź: Szukana liczba to 5.

c)
\(|220|=220\)

Odpowiedź: Szukana liczba to 220.

d)
\(|-0,2|=0,2\)

Odpowiedź: Szukana liczba to 0,2.Zadanie 2 

Zadanie 3

Jak obliczyć wartość bezwzględna (moduł) – zadanie 1 - wyniki

5×3 =