Eszkola

Wartość bezwzględna (moduł) – Zadanie obliczenia

Oblicz wartość wyrażenia:
a) \( \left | |2-7|-6 \right |\)     b) \( |3-4|\cdot |-6\cdot (-2)|\)     c) \( |2|-|-8| \)     d) \(\left | \dfrac{|5-|7-1||}{|(|-2|+|9-3|)|-9} \right |\)

Rozwiązanie

a)
\( \left | |2-7|-6 \right |=||-5|-6|=|5-6|=|-1|=1\)

Odpowiedź: Szukana liczba to 1.

b)
\( |3-4|\cdot |-6\cdot (-2)|=|-1|\cdot |12|=1\cdot 12=12\)

Odpowiedź: Szukana liczba to 12.

c)
\( |2|-|-8| =2-8=-6\)

Odpowiedź: Szukana liczba to -6.

d)
\(\left | \dfrac{|5-|7-1||}{|(|-2|+|9-3|)|-9} \right |=\left | \dfrac{|5-|6||}{|(2+|6|)|-9} \right | =\left | \dfrac{|5-6|}{|2+6|-9} \right |=\left | \dfrac{|-1|}{|8|-9} \right |=\left | \dfrac{1}{8-9} \right |=\)

\(=\left | \dfrac{1}{-1} \right |=|-1|=1\)

Odpowiedź: Szukana liczba to 1.


Zadanie 1 

Zadanie 2

Jak obliczyć wartość bezwzględna (moduł) – zadanie - wyniki

3×7 =