Eszkola

Miejsce zerowe funkcji liniowej – Zadanie 1 obliczenia

Oblicz miejsce zerowe funkcji liniowej
a) y=2x+6
b) y=4x-8
c) y=-x-3
d) y=3x-7

Aby rozwiązać zadanie należy podstawić za \(y\) wartość \(0\) lub skorzystać z wzoru:

\(x=-\frac{b}{a}\)

Rozwiązanie
a)
y=2x+6
dla postaci y=ax+b łatwo zauważyć, że a=2 oraz b=6, podstawmy więc do wzoru:

\(x=-\frac{b}{a}\)

\(x=-\frac{6}{2}=-3\)
Odpowiedź: Miejscem zerowym funkcji liniowej jest x=-3.

b)
y=4x-8
dla postaci y=ax+b łatwo zauważyć, że a=4 oraz b=-8, podstawmy więc do wzoru:

\(x=-\frac{b}{a}\)

\(x=-\frac{-8}{4}=2\)
Odpowiedź: Miejscem zerowym funkcji liniowej jest x=2.

c)
y=-x-3
dla postaci y=ax+b łatwo zauważyć, że a=-1 oraz b=-3, podstawmy więc do wzoru:

\(x=-\frac{b}{a}\)

\(x=-\frac{-3}{-1}=-3\)
Odpowiedź: Miejscem zerowym funkcji liniowej jest x=-3.

d)
y=3x-7
dla postaci y=ax+b łatwo zauważyć, że a=3 oraz b=-7, podstawmy więc do wzoru:

\(x=-\frac{b}{a}\)

\(x=-\frac{-7}{3}=\frac{7}{3}=2\frac{1}{3}\)
Odpowiedź: Miejscem zerowym funkcji liniowej jest \(x=2\frac{1}{3}\).

Jak obliczyć miejsce zerowe funkcji liniowej – zadanie 1 - wyniki

1+8 =