Eszkola

Metoda graficzna – Zadanie 1 obliczenia

Rozwiąż układ równań metodą graficzną:

 

\( \left\{\begin{matrix}
x-y=9\\
x+y=1
\end{matrix}\right.\)


Przekształcamy równania do postaci \(y=ax+b\)

\(\left\{\begin{matrix}
y=x-9\\
y=-x+1
\end{matrix}\right.\)

 

Gdy mamy równania prostych przystępujemy do narysowania wykresów funkcji:

Metoda graficzna – Zadanie 1

Z wykresu odczytujemy miejsce przecięcia wykresów. Szukany punkt ma współrzędne \(x=5\) i \(y=-4\).

 

Odpowiedź: Rozwiązaniem układu równań jest: \(\left\{\begin{matrix}
x=5\\
y=-4
\end{matrix}\right.\)

Zadanie 2 

Zadanie 3 

Zadanie 4 

Zadanie 5
Jak obliczyć metoda graficzna – zadanie 1 - wyniki

7-3 =