Eszkola

Metoda graficzna – Zadanie 4 obliczenia

Rozwiąż układ równań metodą graficzną:

 

\( \left\{\begin{matrix}
5x-2y=18\\
2x+y=9
\end{matrix}\right.\)


Zamieniamy równania do postaci \(y=ax+b\)

\(\left\{\begin{matrix}
-2y=-5x+18\\
y=-2x+9
\end{matrix}\right.\)


\(\left\{\begin{matrix}
y=2\dfrac{1}{2}x-9\\ \\
y=-2x+9
\end{matrix}\right.\)

 

Po doprowadzeniu równań do postaci liniowej, przystępujemy do szkicowania wykresu funkcji:

Metoda graficzna – Zadanie 4

Proste przecinają się w punkcie \((4;1)\).

 

Odpowiedź: Rozwiązaniem układu równań jest: \(\left\{\begin{matrix}
x=4\\
y=1
\end{matrix}\right.\)
Zadanie 1

Zadanie 2 

Zadanie 3 

Zadanie 5


Jak obliczyć metoda graficzna – zadanie 4 - wyniki

7×7 =