Eszkola

Metoda graficzna – Zadanie 2 obliczenia

Rozwiąż układ równań metodą graficzną:

\(\left\{\begin{matrix}
-x-y=3\\
x-y=1
\end{matrix}\right.\)


Przekształcamy równania do postaci \(y=ax+b\)

\(\left\{\begin{matrix}
y=-x-3\\
y=x-1
\end{matrix}\right.\)

 

Mając tak przekształcone wzory, przystępujemy do narysowania wykresów:

Metoda graficzna – Zadanie 2

Miejscem przecięcia się wykresów jest punkt o współrzędnych \((-1;-2)\)

 

Odpowiedź: Rozwiązaniem układu równań jest: \(\left\{\begin{matrix}
x=-1\\
y=-2
\end{matrix}\right.\)
Zadanie 1

Zadanie 3 

Zadanie 4 

Zadanie 5
Jak obliczyć metoda graficzna – zadanie 2 - wyniki

6+3 =