Eszkola

Metoda graficzna – Zadanie 3 obliczenia

Rozwiąż układ równań metodą graficzną:

\( \left\{\begin{matrix}
4x-2y=-16\\
3x-y=-11
\end{matrix}\right.\)


Zamieniamy równania do postaci \(y=ax+b\)

\( \left\{\begin{matrix}
-2y=-4x-16\\
-y=-3x-11
\end{matrix}\right.\)


\( \left\{\begin{matrix}
y=2x+8\\
y=3x+11
\end{matrix}\right.\)

 

Po przekształceniu równań możemy przystąpić do rysowania wykresów:

Metoda graficzna – Zadanie 3

Miejscem przecięcia się prostych jest punkt \((-3;2)\).

 

Odpowiedź: Rozwiązaniem układu równań jest: \(\left\{\begin{matrix}
x=-3\\
y=2
\end{matrix}\right.\)
Zadanie 1

Zadanie 2 

Zadanie 4 

Zadanie 5

Jak obliczyć metoda graficzna – zadanie 3 - wyniki

5-1 =
  • Z Zuza 10.10.2022

    2x+Y=3 X-3y=5