Eszkola

Wykres funkcji logarytmicznej – Zadanie 1 obliczenia

Narysuj wykres funkcji:

a) \(y=\log_{2}x\)

b) \(y=\log_{5}x\)

c) \(y=\log_{\frac{1}{4}}x\)

d) \(y=\log_{\frac{2}{5}}x\)

Aby narysować wykres funkcji z logarytmem, najpierw wykonamy tabelkę, a następnie naszkicujemy wykres, pamiętając kształt wykresu takiej funkcji.

Rozwiązanie

a)
\(y=\log_{2}x\)

Wykres funkcji logarytmicznej – Zadanie 1

b)
\(y=\log_{5}x\)

Wykres funkcji logarytmicznej – Zadanie 1

c)
\(y=\log_{\frac{1}{4}}x\)

Wykres funkcji logarytmicznej – Zadanie 1

d)
\(y=\log_{\frac{2}{5}}x\)

Wykres funkcji logarytmicznej – Zadanie 1

Jak obliczyć wykres funkcji logarytmicznej – zadanie 1 - wyniki

6-4 =