Eszkola

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych – Zadanie 1 obliczenia

Wykonaj dodawanie ułamków:

a) \(\dfrac{3}{7}+\dfrac{1}{2}\)

b) \(\dfrac{7}{12}+\dfrac{2}{7}\)

c) \(\dfrac{1}{4}+\dfrac{5}{9}\)

d) \(\dfrac{6}{10}+\dfrac{7}{20}\)

e) \(\dfrac{1}{3}+\dfrac{7}{40}\)

Rozwiązanie
a)
\(\dfrac{3}{7}+\dfrac{1}{2}=
\dfrac{3}{7}_{\: / \: \cdot 2}+\dfrac{1}{2}_{\: / \: \cdot 7}=
\dfrac{6}{14}+\dfrac{7}{14}=\dfrac{13}{14}\)


b)
\(\dfrac{7}{12}+\dfrac{2}{7}=
\dfrac{7}{12}_{\: / \: \cdot 7}+\dfrac{2}{7}_{\: / \: \cdot 12}=
\dfrac{49}{84}+\dfrac{24}{84}=\dfrac{73}{84}\)


c)
\(\dfrac{1}{4}+\dfrac{5}{9}=
\dfrac{1}{4}_{\: / \: \cdot 9}+\dfrac{5}{9}_{\: / \: \cdot 4}=
\dfrac{9}{36}+\dfrac{20}{36}=\dfrac{29}{36}\)


d)
\(\dfrac{6}{10}+\dfrac{7}{20}=
\dfrac{6}{10}_{\: / \: \cdot 2}+\dfrac{7}{20}=
\dfrac{12}{20}+\dfrac{7}{20}=\dfrac{19}{20}\)


e)
\(\dfrac{1}{3}+\dfrac{7}{40}=
\dfrac{1}{3}_{\: / \: \cdot 40}+\dfrac{7}{40}_{\: / \: \cdot 3}=
\dfrac{40}{120}+\dfrac{21}{120}=\dfrac{61}{120}\)


Jak obliczyć dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych – zadanie 1 - wyniki

6-1 =
  • J Julia Kamińska 24.11.2022

    Lubię matme