Eszkola

Prawdopodobieństwo geometryczne - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

W przestrzeni jednowymiarowej (R1) mamy długość jako jednostkę miary, w przestrzeni dwuwymiarowej (R2) mamy pole, w przestrzeni trójwymiarowej (R3) mamy objętość jako jednostkę miary. Możemy więc określić prawdopodobieństwo jako miara pewnej figury geometrycznej i zapisać w postaci następującego wzoru:

\(P(A)=\dfrac{miara(A)}{miara(\Omega )}\)

Przykład: Dane jest pole powierzchni ziemi równe w przybliżeniu 510 mln km2, powierzchnia lądów zajmuje w przyblirzeniau 149 mln km2. Jakie jest prawdopodobieństwo że meteoryt uderzający w ziemię trafi w powierzchnię oceanów a nie w lądy.

| Ω |= 510

‌| A |= 510 - 149 = 361 pole oceanów na ziemi

P(A)=361/510≈0,708=70,8%

Oznacza to, że prawdopodobieństwo uderzenia w wodę, a nie w ląd przez meteoryt wynosi w przybliżeniu 71%.

Prawdopodobieństwo geometryczne Wasze opinie

2×2 =