Wzór na promień okręgu wpisanego w kwadrat

Wzór na promień okręgu wpisanego w kwadrat ma postać:

\(r = \dfrac{1}{2} a\)

Wyjaśnienie symboli:

\(r\) - promień okręgu wpisanego w kwadrat

\(a\) - długość boku kwadratu


Kwadrat jest czworokątem foremnym; kwadrat jest szczególnym przypadkiem trapezu, deltoidu, równoległoboku, rombu i prostokątu. Każdy kąt wewnętrzny kwadratu ma miarę 90o.


Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka