Wzór na pole powierzchni czaszy kulistej


Czasza kulistaWzór na pole powierzchni czaszy kulistej ma postać:

\(P = P_b + P_p\)

\(P_b = 2 \pi R h\)

\(P_p = \pi a^2\)

\(P = 2 \pi R h +\pi a^2\)

\(a = \sqrt{R^2 - (R - h)^2}\)


Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni całkowitej czaszy kulistej

\(P_b\) - pole powierzchni wycinka kuli

\(P_p\) - pole podstawy wycinka kuli

\(h\) - wysokość czaszy

\(R\) - promień kuli

 

Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka