Eszkola

Wzór na zmianę podstawy logarytmu wzór

Wzór na zmianę podstawy logarytmu ma postać:

\(log_a b = \dfrac{1}{log_b a}\)\( a, b, c \in R^+ \setminus \left \{ 1 \right \}\)

\(log_b a= \dfrac{log_b c}{log_a c}\)

\(log_b c = log_b a \cdot log_a c\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a, b, c\) - liczby rzeczywiste dodatnie z wyłączeniem liczby 1

Wzór na zmianę podstawy logarytmu - jak stosować w praktyce?

7×3 =