Eszkola

Logarytmy wzory wzór

Logarytm

Logarytm zapisywany jest w następujący sposób:

\(log_a b = c\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a\) - podstawa logarytmu

\(b\) - liczba logarytmowa

\(c\) - logarytm z liczby b przy podstawie a (wynik logarytmowania)

 
Jeżeli \(a \in R^+ \setminus \left \{ 1 \right \}  \: i  \:  b \in R^+\) to:

\(log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b\)

\(log_a 1 = 0\)

\(log_a a = 1\)

\(a^{log_a b} = b\)

 

Logarytm dziesiętny zapisywany jest w następujący sposób:

\(log \: b = c \Leftrightarrow 10^c = b\)

 

Logarytm naturalny zapisywany jest w następujący sposób:

\(ln \: b = c \Leftrightarrow e^c = b\)
 
   

Logarytmy wzory - jak stosować w praktyce?

3+7 =