Eszkola

Wzór na logarytm iloczynu wzór

Wzór na logarytm iloczynu ma postać:

\(log_a (b_1 \cdot b_2) = log_a b_1 + log_a b_2\),   gdy   \( b_1, b_2 \in R^+ \:  i \:  a \in R^+ \setminus \left \{ 1 \right \}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(b_1, b_2\) - liczby rzeczywiste dodatnie

\(a\) - liczba rzeczywista dodatnia  z wyłączeniem liczby 1


Logarytmy

Wzór na logarytm iloczynu - jak stosować w praktyce?

7×4 =