Wzór na logarytm iloczynu

Wzór na logarytm iloczynu ma postać:

\(log_a (b_1 \cdot b_2) = log_a b_1 + log_a b_2\),   gdy   \( b_1, b_2 \in R^+ \:  i \:  a \in R^+ \setminus \left \{ 1 \right \}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(b_1, b_2\) - liczby rzeczywiste dodatnie

\(a\) - liczba rzeczywista dodatnia  z wyłączeniem liczby 1Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka