Eszkola

Wzór na logarytm potęgi wzór

Wzór na logarytm potęgi ma postać:

\(log_a b^m = m \cdot log_a b\),   gdy  \( b \in R^+ \: a \in R^+ \setminus \left \{ 1 \right \} \: i \: m \in R\)

Wyjaśnienie symboli:

\(m\) - liczba rzeczywista

\(b\) - liczba rzeczywista dodatnia

\(a\) - liczba rzeczywista dodatnia z wyłączeniem liczby 1


Logarytmy

Wzór na logarytm potęgi - jak stosować w praktyce?

4×2 =