Eszkola

Wzór na potęgę pierwiastka o tym samym wykładniku wzór

Wzór na potęgę pierwiastka o tym samym wykładniku ma postać:

\((\sqrt[n]{a})^n = a\), gdzie

\(a \geq 0,  b \geq 0,  \: i  \:  n \in N \setminus \left \{ 0, 1 \right \}\)
    

Oznacza to, że \(a \: i \: b\) są to liczby większę bądź równe \(0\), \(n\) jest liczbą naturalną z wyłączeniem liczb \(0\) i \(1\)

Wzór na potęgę pierwiastka o tym samym wykładniku - jak stosować w praktyce?

8+1 =