Eszkola

Wzór na włączanie liczby pod pierwiastek wzór

Wzór na włączanie liczby pod pierwiastek ma postać:

\(a \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}\), gdzie

\(a \geq 0,  b \geq 0,  \: i  \:  n \in N \setminus \left \{ 0, 1 \right \}\)
    

Oznacza to, że \(a \: i \: b\) są to liczby większę bądź równe \(0\), \(n\) jest liczbą naturalną z wyłączeniem liczb \(0\) i \(1\)

Wzór na włączanie liczby pod pierwiastek - jak stosować w praktyce?

9-3 =