Eszkola

Wzór na pierwiastek z liczby \(a^n\) wzór

Wzór na pierwiastek z liczby \(a^n\)

Wzór na pierwiastek z liczby \(a^n\) ma postać:

\(\sqrt[n]{a^n} = |a|\),  gdy \(n\) jest liczbą naturalną parzystą

\(\sqrt[n]{a^n} = a\), gdy \(n\) jest liczbą naturalną nieparzystą


\(a \geq 0  \:  i  \:  n \in N \setminus \left \{ 0, 1 \right \}\)
    

Oznacza to, że \(a\) to liczba większa bądź równa \(0\), \(n\) jest liczbą naturalną z wyłączeniem liczb \(0\) i \(1\)

Wzór na pierwiastek z liczby \(a^n\) - jak stosować w praktyce?

6×4 =