Eszkola

Wzór na potęgę pierwiastka wzór

Wzór na potęgę pierwiastka ma postać:

\((\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}\), gdzie

\(a \geq 0  \: i  \:  n \in N \setminus \left \{ 0, 1 \right \} \: i  \:  m \in N \setminus \left \{ 0, 1 \right \}\)
    

Oznacza to, że \(a\) jest to liczba większa bądź równe \(0\), \(n\) jest liczbą naturalną z wyłączeniem liczb \(0\) i \(1\), \(m\)  jest liczbą naturalna z wyłączeniem liczb \(0\) i \(1\)


Wzór na potęgę pierwiastka o tym samym wykładniku

Wzór na potęgę pierwiastka - jak stosować w praktyce?

3×1 =