Wzór na objętość graniastosłupa

Graniastosłup
Wzór na objętość graniastosłupa ma postać:

\(V = h \cdot S_p\)

Wyjaśnienie symboli:

\(V\) - objętość graniastosłupa

\(h\) - wysokość graniastosłupa

\(S_p\) - pole podstawy graniastosłupa

 

Jeśli krawędzie są prostopadłe do podstawy, to graniastosłup zwany jest prostym (wtedy \(h\) = \(l\) )

 
Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka