Eszkola

Wzór na pole powierzchni graniastosłupa wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Pole powierzchni granistosłupa
Wzór na pole powierzchni graniastosłupa ma postać:

\(P = 2P_p + P_b\)

\(P_b = h \cdot L\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\)- pole powierzchni całkowitej graniastosłupa

\(P_p\) - pole podstawy graniastosłupa

\(P_b\) - pole powierzchni bocznej graniastosłupa

\(h\) - wysokość graniastosłupa

\(L\) - obwód podstawy graniastosłupa

 
Jeśli krawędzie są prostopadłe do podstawy, to graniastosłup zwany jest prostym (wtedy \(h\) = \(l\) )

 

Wzór na pole powierzchni graniastosłupa - jak stosować w praktyce?

6×5 =

Oprócz - wzór na pole powierzchni graniastosłupa może Ci się przydać