Eszkola

Tablica rozkładu t Studenta

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Aby sprawdzić, czy wartość statystyki t (t-Studenta) wskazuje na istotną statystycznie zależność, musimy sprawdzić, posługując się tablicą rozkładu t-Studenta, czy dana wartość wskazuje na istotne statystycznie różnice. 

Aby tego dokonać, musimy znać:
  • wartość statystyki t-Studenta (wynik testu t-Studenta)
  • liczbę stopni swobody, która uzależniona jest od liczby analizowanych osób. 
  • poziom istotności (poziom prawdopodobieństwa), dla którego dany wynik będzie wskazywał na istotną zależność, np p = 0,05

W tablicy rozkładu t-Studenta:

Liczby na przecięciu dwóch wartości: liczba stopni swobody oraz przyjęty poziom prawdopodobieństwa oznacza wartość krytyczną rozkładu t-Studenta. Jeżeli obliczona wartość testu t-Studenta w naszym badaniu jest większa od wartości krytycznej w tablicy oznacza to, że poziom istotności dla naszych wyników jest mniejszy niż przyjęty w tablicy.
Należy zaznaczyć, że podane wartości testu t-Studenta dotyczą testowania dwustronnego!

k\p 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001
1 1,0000 3,0777 6,3138 12,7062 31,8205 63,6567 127,3213 318,3088 636,6192
2 0,8165 1,8856 2,9200 4,3029 6,9646 9,9248 14,0890 22,3271 31,5991
3 0,7649 1,6377 2,3534 3,1824 4,5407 5,8409 7,4533 10,2145 12,9240
4 0,7407 1,5332 2,1318 2,7764 3,7469 4,6041 5,5976 7,1732 8,6103
5 0,7267 1,4759 2,0150 2,5706 3,36490 4,0321 4,7733 5,8934 6,8688
6 0,7176 1,4398 1,9432 2,4469 3,1427 3,7074 4,3168 5,2076 5,9688
7 0,7111 1,419 1,8946 2,3646 2,9980 3,4995 4,0293 4,7853 5,4079
8 0,7064 1,3968 1,8595 2,3060 2,8965 3,3554 3,8325 4,5008 5,0413
9 0,7027 1,3830 1,8331 2,2622 2,8214 3,2498 3,6897 4,2968 4,7809
10 0,6998 1,3722 1,8125 2,2281 2,7638 3,1693 3,5814 4,1437 4,5869
11 0,6974 1,3634 1,7959 2,2010 2,7181 3,1058 3,4966 4,0347 4,4370
12 0,6955 1,3562 1,7823 2,1788 2,6810 3,0545 3,4284 3,9296 4,3178
13 0,6938 1,3502 1,7709 2,1604 2,6503 3,0123 3,3725 3,8520 4,2208
14 0,6924 1,3450 1,7613 2,1448 2,6245 2,9768 3,3257 3,7874 4,1405
15 0,6912 1,3406 1,7530 2,1314 2,6025 2,9467 3,2860 3,7328 4,0728
16 0,6901 1,3368 1,7459 2,1199 2,5835 2,9208 3,2520 3,6862 4,0150
17 0,6892 1,3334 1,7396 2,1098 2,5669 2,8982 3,2224 3,6458 3,9651
18 0,6884 1,3304 1,7341 2,1009 2,5524 2,8784 3,1966 3,6105 3,9216
19 0,6876 1,3277 1,7291 2,0930 2,5395 2,8609 3,1737 3,5794 3,8834
20 0,6870 1,3253 1,7247 2,0860 2,5280 2,8453 3,1534 3,5518 3,8495
21 0,6864 1,3232 1,7207 2,0796 2,5176 2,8314 3,1352 3,5272 3,8193
22 0,6858 1,3212 1,7171 2,0739 2,5083 2,8188 3,1188 3,5050 3,7921
23 0,6853 1,3195 1,7139 2,0687 2,4999 2,8073 3.1040 3,4850 3,7676
24 0,6848 1,3178 1,7109 2,0639 2,4922 2,7969 3,0905 3,4668 3,7455
25 0,6844 1,3163 1,7081 2,0595 2,4851 2,7874 2,0782 3,4502 3,7251
26 0,6840 1,3150 1,7056 2,0555 2,4786 2,7787 3,0669 3,4350 3,7066
27 0,6837 1,3137 1,7033 2,0518 2,4727 2,7707 3,0565 3,4210 3,6896
28 0,6834 1,3125 1,7011 2,0484 2,4671 2,7633 3,0469 3,4082 3,6739
29 0,6830 1,3114 1,6991 2,0452 2,4620 2,7564 3,0380 3,3962 3,6594
30 0,6828 1,3104 1,6973 2,0423 2,4573 2,7500 3,0298 3,3852 3,6460
32 0,6822 1,3086 1,6939 2,0369 2,4487 2,7385 3,0149 3,3653 3,6218
34 0,6818 1,3070 1,6909 2,0322 2,4411 2,7284 3,0020 3,3479 3,6007
36 0,6814 1,3055 1,6883 2,0281 2,4345 2,7195 2,9905 3,3326 2,5821
38 0,6810 1,3042 1,6860 2,0244 2,4286 2,7116 2,9803 3,3190 3,5657
40 0,6807 1,3031 1,6839 2,0211 2,4233 2,7045 2,9712 3,3069 3,5510
42 0,6804 1,3020 1,6820 2,0181 2,4185 2,6981 2,9630 3,2960 3,5377
44 0,6801 1,3011 1,6802 2,0154 2,4141 2,6923 2,9555 3,2861 3,5258
46 0,6799 1,3002 1,6787 2,0129 2,4102 2,6870 2,9488 3,2771 3,5150
48 0,6796 1,2994 1,6772 2,0106 2,4066 2,6822 2,9426 3,2689 3,5051
50 0,6794 1,2987 1,6759 2,0086 2,4033 2,6778 2,9370 3,2614 3,4960
55 0,6790 1,2971 1,6730 2,0040 2,3961 2,6682 2,9247 3,2561 3,4764
60 0,6786 1,2958 1,6706 2,0003 2,3901 2,6693 2,9146 3,2317 3,4602
65 0,6783 1,2947 1,6686 1,9971 2,3851 2,6536 2,9060 3,2204 3,4466
70 0,6780 1,2938 1,6669 1,9944 2,3808 2,6479 2,8987 3,2108 3,4350
80 0,6776 1,2922 1,6641 1,9901 2,3739 2,6387 2,8870 2,1953 3,4163
90 0,6772 1,2910 1,6620 1,9867 2,3685 2,6316 2,8779 3,1833 3,4019
100 0,6770 1,2901 1,6602 1,9840 2,3642 2,6259 2,8707 3,1737 3,3905
120 0,6765 1,2886 1,6577 1,9799 2,3578 2,6174 2,8599 3,1595 3,3735
150 0,6761 1,2872 1,6551 1,9759 2,3515 2,6090 2,8492 3,1455 3,3566
200 0,6757 1,2858 1,6525 1,9719 2,3451 2,6006 2,8385 3,1315 3,3398
250 0,6755 1,2849 1,6510 1,9695 2,3414 2,5956 2,8322 3,1232 3,3299
300 0,6753 1,2844 1,6499 1,9679 2,3388 2,5923 2,8279 3,1176 3,3233
400 0,6751 1,2837 1,6487 1,9659 2,3357 2,5882 2,8227 3,1107 2,3150
500 0,6750 1,2832 1,6479 1,9647 2,3338 2,5857 2,8195 3,1066 3,3101
0,6745 1,2816 1,6449 1,9600 2,3263 2,5758 2,8070 3, 0902 3,2905


Dla przykładu, jeżeli przyjmiemy, że interesuje nas czy dany wynik jest istotny statystycznie, przy założeniu 5% szans popełnienia błędu przy wnioskowaniu (p = 0,05) a liczba stopni swobody wynosi 20 to wartość krytyczna testu t-Studenta wynosi 2,086. Jeżeli wynik testu t-Studenta w naszym badaniu wyniósł np: 3,20 to oznacza, że nasze wyniki są istotne statystycznie dla poziomu istotności p = 0,05; gdy natomiast wynik wyniesie np 1,83 oznaczać to będzie, że poziom istotności jest powyżej 0,05 co oznacza wyniki nieistotne statystycznie.

Można również skorzystać z naszego kalkulatora poziomu istotności dla rozkładu testu t-Studenta

Opinie - Tablica rozkładu t Studenta

5-2 =