Eszkola

Wzór na test t-Studenta dla prób niezależnych wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na test t-Studenta dla prób niezależnych ma postać:

 

\(T = \dfrac{\bar{X_1} - \bar{X_2}}{S_{x_1-x_2}}\)

\(S_{x_1-x_2} = \sqrt{\dfrac{(n_1 - 1) * s_1^2 + (n_2 - 1) * s_2^2}{n_1 + n_2 -2} * ( \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}\)


gdzie:

\(T\) - Test t-Studenta

\(\bar{X_1}\) - średnia dla pierwszej grupy

\(\bar{X_2}\) - średnia dla drugiej grupy

\(s_1^2\) - wariancja dla pierwszej grupy

\(s_2^2\) - wariancja dla drugiej grupy

\(n_1\) - liczebność pierwszej grupy

\(n_2\) - liczebność drugiej grupy

 
 Aby obliczyć test t-Studenta dla prób niezależnych należy obliczyć średnią i wariancję (lub odchylenie standardowe) dla pierwszej i drugiej grupy oraz podstawić wyliczone wartości do wzorów zamieszczonych powyżej.

Tablice rozkładu t-Studenta
 

Wzór na test t-Studenta dla prób niezależnych - jak stosować w praktyce?

7×3 =