Eszkola

Test U Manna-Whitneya - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Test U Manna-Whitneya jest jedną z najpopularniejszych alternatyw dla testu t-Studenta dla prób niezależnych. Jeżeli dane nie spełniają założeń dla zastosowania testu t-Studenta, a wobec czego, nie możemy go zastosować, warto skorzystać z testu U Manna-Whitneya, gdy chcemy porównać ze sobą dwie niezależne wobec siebie grupy. Podstawową zaletą tego testu są niewielkie wymogi, założenia do zastosowania testu U Manna-Whitneya. 

Zmienna zależna musi być mierzona na skali co najmniej porządkowej (może być również mierzona na skali ilościowej). Jest to podstawowy warunek dla zastosowania tego testu. Co ciekawe, z tego testu możemy skorzystać również, gdy zmienna jest mierzona na skali dychotomicznej (czyli 0-1), dlatego, że jest to przypadek zmiennej nominalnej, która jest zarazem zmienną porządkową. Zastosowanie testu U Manna-whitneya nie wymaga równoliczności grup, rozkładu normalnego czy też homogenicznych wariancji. To sprawia, że może być on szeroko stosowany.

Test U Manna-Whitneya polega na rangowaniu wyników zmiennej zależnej (od najmniejszej do największej) w badanych grupach, a nastepnie grupy są ze sobą porównywane.

Przykład zastosowania: 
Badacz chciał sprawdzić, czy kobiety różniły się od mężczyzn pod względem poziomu wykształcenia mierzonego na skali (podstawowe, zawodowe, średnie, wyższe). Z racji, że zmienna zależna (poziom wykształcenia) jest mierzona na skali porządkowej badacz zastosował test U Manna-Whitneya do sprawdzenia różnic pomiędzy badanymi grupami.

Podstawową wadą tego testu jest fakt, że test nie bierze pod uwagę wariancji wyników w badanych grupach. To sprawia, że grupy mogą mieć różną wariancję wyników, co może nie zostać "wykryte" przez test, podczas gdy testy parametryczne biorą to pod uwagę. Ogólnie rzecz ujmując, test U Manna-Whitneya ma słabszą moc interpretacyjną uzyskanych danych. W porównaniu do testu t-Studenta należy zachować większą ostrożność w interpretowaniu uzyskanych wyników.

Test U Manna-Whitneya Wasze opinie

2×2 =
  • A Anna 22.12.2022

    ok